Home

Projektowanie instalacji elektrycznych,
MontaĹź instalacji elektrycznych
Wykonanie pomiarów
Instalacje odgromowe,
Konserwacja
Sieci komputerowe
Instalacje alarmowe
Kamery / TV przemysłowa
Instalacje multimedialne
Nagłośnienia

Instalacje alarmowe
Montaż instalacji
Punkty jednofazowe (230V) z materiałami 35,00 PLN/pkt
Punkty trójfazowe (400V) z materiałami 70,00 PLN/pkt
 
Montaż osprzętu
Montaż gniazda jednofazowego 5,00 PLN
Montaż wyłącznika 5,00 PLN
Montaż oprawy oświetleniowej 10,00 PLN
Montaż gniazdka trójfazowego 10,00 PLN
 
Rozdzielnie
Montaż skrzynki do dziesięciu bezpieczników 100,00 PLN
Montaż skrzynki powyżej dziesięciu bezpieczników 150,00 PLN
Montaż tablicy licznikowej 100,00 PLN
 
Awarie, podłączenia
Awaria elektryczna od 80,00 PLN
Podłączenie kuchni elektrycznej 60,00 PLN
 
Pomiary
Pomiar skuteczności zerowania 4,00 PLN
Pomiar wyłącznika różnicowo - prądowego 6,00 PLN
Pomiar rezystancji izolacji 8,00 PLN
Pomiar rezystancji uziemienia 30,00 PLN
Pomiar natężenia oświetlenia 10,00 PLN

Inne ceny wyceniane są indywidualnie.
Ceny nie zawierają podatku VAT.